print logo

Skanning

DigForsk tilbyr skanning av historiske dokumenter og fotografier.

Formater

For å sikre et verdifullt materiale for ettertiden så følger vi anbefalingene fra Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver § 8-17.

Vi skanner som regel til TIFF eller PDF/A-2b, men vi kan også lage sammenhengende dokumenter i PDF som har lenker til de forskjellige sidene. Hvis formålet med digitaliseringen er bevaring anbefaler vi både TIFF og PDF/A-2b som formater. Hvis formålet er å gjøre materialet tilgjengelig på nett, leverer vi både TIFF-filer (som back-up filer) og vanlig PDF som bruksfiler.

Andre tjenester

Hvis du ønsker det kan innholdet transkriberes, vi kan laste opp og legge inn både originaldokument/bilde og transkribert versjon i en database,  Vi kan også registrere metadata (følgedata) inn i databasen. Vi har erfaring med både UNIMUS, PRIMUS, Arkivportalen og en rekke mindre databaser.

Dette sørger for mindre slitasje på originaldokumentene, og dokumentene kan også brukes i formidlingsøyemed.

 

Emneord: TIFF, PDF/A-2b, transkribering, databaser, metadata Av Isabel C. Rynning
Publisert 31. jan. 2009 12:18 - Sist endret 24. aug. 2016 13:46