print logo

Registrering

DigForsk tilbyr arbeidskraft for registrering av data. Vi har 5 registreringssentraler som kan registrere fysisk materiale digitalt.

Hva registrerer vi?

Vi har erfaring med ulike typer kildemateriale, for eksempel

  • bøker/ protokoller
  • dokumenter
  • fotografier
  • arkivkort
  • intervjuer (lyd)

Originalteksten kan være håndskrevet eller maskinskrevet.

Vi skanner inn materialet ved en av våre registreringssentraler. Deretter registrerer  vi informasjonen (fra skannet dokument eller fra originalmaterialet) på den måten som oppdragsgiver ønsker. Vi kan også transkribere selve dokumentet hvis det er håndskrevet. Ofte har oppdragsgiver en database fra før som det skal registreres inn i. Da installerer vi databaseprogrammet på våre maskiner eller vi kobler oss på via nett med tilpassede rettigheter, deretter registrerer vi direkte inn i databasen. Ved oppstart gir oppdragsgiver en introduksjon til materialet og hvis nødvendig gir oppdragsgiver også opplæring i bruk av databaseprogrammet og i rutinene for registreringen.

Oppfølging og rapportering

Våre registreringssentraler ligger i Finnmark. Vi har lang erfaring og gode rutiner for å følge opp arbeidet i en desentralisert bedrift. Ved hver registreringssentral er det 8-10 medarbeidere og en leder/produksjonsleder. Lederen følger opp medarbeiderne og er din kontaktperson for oppdraget, med jevnlig rapportering om fremdriften i registreringen.


Referanser - DigForsk Mer ...
Emneord: transkribering, registrering, skanning, database
Publisert 31. jan. 2009 11:39 - Sist endret 26. aug. 2016 10:45