print logo

Digitalisering av lyd

DigForsk tilbyr arbeidskraft til digitalisering av lydbånd for bevaring og bruk.

Vi overfører filene til digitalt format, renser dem for sekundær støy, lytter gjennom dem for å forsikre oss om at kvaliteten er tilfredstillende og klipper filene etter instruks fra oppdragsgiver. Arbeidet med å digitalisere filene inkluderer også å føre logg. Det vil si at vi registrerer i eget skjema: navn og lengde på filene. I tillegg kan vi skrive opp emneord både på samisk, norsk og eventuelt også andre språk, og tidspunkter for når disse emneordene opptrer i filene.

Vi har blant annet digitalisert:

Joik for Samisk Arkiv

Intervjuer og opptak fra Jon Ole Nilsen/ Nuorttanaste-arkivet for Varanger samiske museum

 

Publisert 2. mars 2016 14:58 - Sist endret 4. mars 2016 10:23