print logo

Digitaliseringsprosjektet "Sanitetskvinner i Finnmark"

Digitaliseringsprosjektet var et samarbeid mellom Finnmark fylkesbibliotek og DigForsk avdeling Tana. Selve digitaliseringen ble utført på DigForsk sentralen i Tana. Materialet besto av 42 protokoller og 2 arkivesker korrespondanse og saksdokumenter, til sammen ca. 10 000 sider. Filene ble skannet inn i TIFF og konvertert til PDF-format etter arkivlovens standard og 300 dpi optisk løsning. De ble lagret på harddisker. Under prosjektperioden har samarbeidspartene hatt en jevnlig dialog etter behov. Fylkesbibliotekets fagkonsulent har gitt tilbakemeldinger på produksjonen og kvalitetsjekket filene. Originalmaterialet ble levert tilbake til Finnmark fylkesbibliotek i forbindelse med overlevering av harddiskene.

Vår vurdering er at prosjektet har gått veldig bra. Samarbeidet og dialogen har fungert godt hele veien. DigForsk Tana har levert filene med høy kvalitet fra starten av prosjektet. Fagkonsulenten har nå gjennomgått, kvalitetssikret og godkjent de digitaliserte filene i sin helhet. I tillegg har sentralen tatt hensyn til materialets høye bevaringsverdi: De har håndtert de gamle protokollene og saksdokumentene med forsiktighet, og skanningen av spesielt skjørt materiale er blitt drøftet sammen med bibliotekets fagkonsulent.

Finnmark fylkesbibliotek vil gjerne samarbeide med DigForsk-sentralen i Tana også ved senere anledninger.

Av Helena Maliniemi, Fagkonsulent i prosjektet
Publisert 17. mars 2015 15:41 - Sist endret 9. apr. 2015 16:43