print logo

Naturhistorisk materiale ved Bergen Museum

DigForsks sentral i Beiarn registrerer naturhistorisk materiale for Bergen Museum, data fra objekt i magasin ved De Naturhistoriske samlinger avd. Entomologi.

Et stort antall av entomologisamlingen er tørrkonserverte insekter (på nål) og omfatter omtrent 430 000 enheter, hovedsakelig artsbestemt. Det meste av samlingene er norsk materiale. 156 394 enheter var digitalisert t.o.m. 1.1.2009.

Informasjon om individene, slik som artsnavn, journalnr., lokalitet, fangstdato, innsamler, bestemmer og annen informasjon står på papiretiketter sammen med objektet. Denne informasjonen har vi konvertert over til et eget registreringsskjema ved hjelp av håndskrift. Hvert skjema er et A4 ark med 10 ”vindu ” hver på framside og bakside. Et ark har da ha plass til 20 enheter. Beiarn sentralen får tilsendt skjema i pdf format og innskrivere vil registrere inn i museets webbaserte Oracle database (Musit) som er utvikla til formålet. Sentralen vil således hjelpe oss i å få digitalisert mer av samlingen vår.

Bergen Museum
 

Av Per Djursvoll ved Bergen Museum
Publisert 11. jan. 2010 14:22 - Sist endret 17. apr. 2013 15:30