print logo

Digitalisering av foto ved Kulturhistorisk museum i Oslo

Det er DigForsksentralen i Tana som registrerer fotomateriale for Kulturhistorisk museum i Oslo.

Sentralene legger inn tekstinformasjon til fotografier som tidligere er skannet og lagt inn i fotobasen. Bildene er av gjenstander eller hendelser (arkeologiske utgravninger, befaringer eller utstillinger). Sentralen i Berlevåg skanner i tillegg dias fra vassdragsundersøkelser i perioden 1959-1971, og legger til tekst.

I 2010 registrerte sentralene ca. 50 000 bilder for museet, og bidro til at ca. 38 000 nye bilder nå er søkbare i Universitetsmuseenes fotoportal www.unimus.no/foto. De øvrige 12 000 bildene er på grunn av hensyn til personvern eller dårlig kvalitet ikke lagt ut i fotoportalen.

Arbeidet sentralene gjør er et viktig ledd i museets mål om å tilgjengeliggjøre samlingene for et bredt publikum. Vi er i kontinuerlig dialog med alle sentralene, og er svært fornøyd med samarbeidet.

For videre arbeid i 2011 er det et stort diasmateriale fra tidligere Økonomisk kartverk-registreringer, samt en samling eldre fotokort med unike antropologiske feltfotografier, som skal skannes og registreres, med tanke på bevaring og tilgjengeliggjøring.

 

Av Elisabeth Jansen Vogt
Publisert 2. feb. 2011 13:52 - Sist endret 18. apr. 2013 10:13