print logo

De arkeologiske undersøkelsene i Trondheim på 1970- og 80-tallet

DigForsk AS Øst-Finnmark, med registreringssentraler i Vardø, Berlevåg og Båtsfjord, digitaliserer funnlapper fra en stor arkeologisk utgraving i Trondheim på 1970- og 80-tallet.

I 1972 hadde Trondheim planene klare for byggingen av nytt folkebibliotek. Allerede året før hadde utgravninger ved brannstasjonen på nabotomta vist at det i undergrunnen fantes kulturlag på opp til 4-5 meter og at funnmengdene fra middelalderens Trondheim var store. I forbindelse med planene for nytt folkebibliotek, satte man derfor av to år med arkeologiske undersøkelser forut for byggingen. Dette antok man skulle være rikelig med tid for en forsvarlig undersøkelse.

Utgravningene førte imidlertid til langt større funnmengder enn antatt. Man endte derfor opp med en av de største utgravninger i Norden, og de forventede to årene ble til 13 år. 8000 kubikkmeter masse ble gravd ut av 460 arkeologer og arkeologistudenter fra 14 forskjellige nasjoner.

Utgravningsarealet var stort, og man delte det inn i mindre enheter og ga disse egne feltbetegnelser. Hvert felt ble ledet av en ansvarlig arkeolog som hadde fire arkeologistudenter under seg. De arbeidet seg nedover i lagene, mens de tegnet, beskrev og fotograferte alt de fant. Etterpå ble gjenstandsfunnene tatt inn i et vaskerom, hvor de ble rengjort. Lær- og tregjenstander måtte vaskes under vann, mens f.eks. jern måtte tørkes slik at det ikke rustet mer enn nødvendig.

Deretter ble gjenstandene endelig bestemt og funnlapp skrevet. Funnlappene inneholdt opplysninger om hvilket felt de var funnet på, hvor dypt nede i lagene de var funnet, og opplysninger om selve gjenstanden. I tillegg ble dato for når funnet ble gjort skrevet ned. Hvis det var tatt bilder, ble også film- og fotonummer, samt dato for fotografering skrevet ned. Ofte kunne funnlappen også ha en skisse av gjenstanden.

Disse funnlappene, som det til slutt ble mange tusen av, er det nå som digitaliseres og registreres i samarbeid med DigForsk og registreringssentralene i Vardø, Båtsfjord og Berlevåg.

NTNU Vitenskapsmuseet

Av Frank Asprem ved Vitenskapsmuseet
Publisert 11. jan. 2010 14:22 - Sist endret 17. apr. 2013 15:30