print logo

Referanser

Våre oppdragsgivere er som regel tilknyttet forskningsmiljøer, for eksempel et universitet eller museum. Felles for de som henvender seg til oss er et ønske om å bedre tilgjengeligheten av sine samlinger og arkiv gjennom digitalisering av materialet.

Publisert 17. mars 2015 15:41
Publisert 2. feb. 2011 13:52

Det er DigForsksentralen i Tana som registrerer fotomateriale for Kulturhistorisk museum i Oslo.

Publisert 7. des. 2010 13:53

Siden april 2010 har Frammuseet samarbeidet med DigForsk om transkribering av polarheltenes dagbøker.

Publisert 29. sep. 2010 15:17

Studieavdelingen ved Universitetet i Oslo innledet høsten 2010 et samarbeid med DigForsk AS om digitalisering av arkivkort med søker- og studentopplysninger.

Publisert 7. juli 2010 15:15

Norsk Ordbok 2014 har sidan hausten 2009 samarbeidd med verksemda DigForsk AS om digitalisering av eit nynorsk leksikon.

Publisert 6. juli 2010 10:29

I perioden 1998-2006 tok vi på oss digitaliseringsoppdrag koordinert av det nasjonale Museumsprosjektet på vegne av ulike universitetsmuseer.

Publisert 11. jan. 2010 14:22

DigForsks registreringssentral i Lakselv arbeider med å transkribere dagbøker fra Nansens polarferd med skuta Fram på slutten av 1800-tallet.

Publisert 11. jan. 2010 14:22

DigForsk AS Øst-Finnmark, med registreringssentraler i Vardø, Berlevåg og Båtsfjord, digitaliserer funnlapper fra en stor arkeologisk utgraving i Trondheim på 1970- og 80-tallet.

Publisert 11. jan. 2010 14:22

DigForsks sentral i Beiarn registrerer naturhistorisk materiale for Bergen Museum, data fra objekt i magasin ved De Naturhistoriske samlinger avd. Entomologi.

Publisert 11. jan. 2010 14:22

DigForsks sentral i Masi registrerer etnografiske samlinger for Tromsø Museum. Registrering av de vitenskapelige samlingene Samisk etnografika og Etnografika tilgjengeliggjør informasjon om de vitenskapelige samlingene fra etableringen av Tromsø Museum i 1872 og frem til i dag.