print logo

Tiltaksplasser

Gjennom et samarbeid med NAV Finnmark, kan DigForsk tilby tiltaksplasser til arbeidssøkende. Tiltaksplassene gir kompetanseheving i form av strukturert arbeidspraksis og formell utdanning.

Er du arbeidssøkende og ønsker nye muligheter? Vi hjelper deg på vei.

Utdanning på ditt hjemsted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Lokale veiledere
  • Fleksibel og individuell tilrettelegging
  • Kvalifiseringsprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raskeste vei tilbake til arbeidslivet

 

 

DigForsk AS tilbyr et fleksibelt kvalifiseringsprogram som er tilpasset deg som arbeidssøker. Målsettingen er at du skal komme raskest mulig tilbake til arbeidslivet eller ordinær utdanning. Hos oss vil du få arbeidserfaring og utdanning som vil gi deg økt kompetanse og bedre sjansene dine på det ordinære arbeidsmarkedet eller til videre studier. Du får attest for arbeidet du utfører for oss og ved fullførte studier får du også studiepoeng, vitnemål eller kompetansebevis.

Vi vil hjelpe deg på veien

Er du motivert og søker plass hos oss vil vi først bruke litt tid på å kartlegge hva du kan og hva slags studier som vil hjelpe deg videre. Trenger du realkompetansebevis hjelper vi deg med å søke om det. Lederen ved din sentral vil gi deg veiledning i å skrive jobbsøknader og trening på jobbintervjusituasjoner. DigForsk tilbyr kompetanseheving på flere plan:

Dataopplæring

Vi vil hjelpe deg med å få gode datakunnskaper. Vi tilbyr dataopplæring på ulike nivå, fra nybegynner til avansert, i vanlige programmer som Word, Excel, PowerPoint, Access etc. Dette trenger du til digitaliseringsarbeidet og til videre studier.

Strukturert arbeidspraksis

Arbeidet går ut på å digitalisere arkiv og samlinger for museer, arkiver og bibliotek. Vi sørger for å gi grundig opplæring, veiledning og oppfølging i hvordan arkivene skal registreres. Vanligvis blir første del av opplæringen gitt av en fagkonsulent fra en oppdragsgiver. Deretter blir du fulgt opp av din leder i DigForsk. I samarbeid med leder setter du personlige mål for ditt arbeid og du får tilbakemelding på hvordan du ligger an underveis. Foruten arkiv- og kontorpraksis, får du gjennom dette arbeidet bred dataerfaring. Du får blant annet erfaring i å jobbe med digital filbehandling, databaseprogrammer, skanning og optiske leseprogrammer.

Formell utdanning

Når vi er sikre på at du har tilstrekkelige datakunnskaper får du tilbud om å følge nettbaserte kurs gjennom videregående skoler, høyskoler, universiteter eller andre studieleverandører. Det kan også legges til rette for kurs eller støtteundervisning på sentralen ved behov. Ved å benytte en nettbasert undervisningsform, kan du selv velge de kurs som dekker ditt behov for kompetanseutvikling. DigForsk tilbyr kartlegging av tidligere kompetanse og veiledning i valg av videre studier. Vi legger til rette for at studiene kan gjennomføres problemfritt og følger deg opp underveis.

De fleste følger et program som innebærer at de er på sentralen 35 timer hver uke, og tiden deles likt mellom arbeid og utdanning. For arbeidssøkere med andre behov kan vi tilby et individuelt opplegg, for eksempel en deltidsplass eller en ren studieplass. Sammen med NAV kan vi diskutere hvordan vi kan tilpasse det best for deg.

Arbeidserfaring og utdanning skal øke din kompetanse og bedre sjansene på det ordinære arbeidsmarkedet. Mens du er på DigForsk vil du få hjelp til å skrive jobbsøknader, lage CV og forberede deg til jobbintervjuer. Husk at det er lettere å søke jobb mens du jobber hos oss.

Arbeidsdagen

Vi er en ordinær bedrift med krav til produksjon og resultater. Det betyr at arbeidsdagen ved DigForsk er svært lik en vanlig arbeidsplass, men i tillegg til digitaliseringsarbeidet bruker du også tid på selvvalgte studier. Som medarbeider hos oss, vil halvparten av arbeidsdagen være arbeidspraksis med digitaliseringsarbeid. Arbeidstiden er fra kl. 8.00 til kl. 15.30. Du vil få en attest for arbeidet du utfører for oss. Vanligvis starter dagen med digitaliseringsarbeid frem til lunsj. Studiene er en viktig del av ditt opphold ved DigForsk. Studietiden skal ikke tilbringes hjemme, men er en del av arbeidsdagen din. Det er lettere å motivere seg for studiene når man sitter sammen med andre som studerer. Dessuten er det enklere å studere når du får hjelp og støtte underveis i studiene av din leder.

DigForsk følger samme regler for fravær som ved andre statlige arbeidsplasser. Ugyldig fravær fører til trekk i stønaden fra NAV og kan føre til at du mister plassen din hos DigForsk.

Publisert 13. okt. 2008 12:10 - Sist endret 16. mai 2014 14:15