print logo

Organisasjon

DigForsk eies av Universitetet i Tromsø.

DigForsk AS er eid av UiT Norges arktiske universitet fra og med 1.1.2017

Generalforsamling og styre

Generalforsamlingen til DigForsk er universitetsdirektør Lasse Lønnum ved UiT Norges arktiske universitet. Styret i DigForsk har medlemmer fra bedriftens eier, og fra kommuner og institusjoner som vi samarbeider med.

Styremedlemmer

  • Sveinung Eikeland, Viserektor UiT
  • Inger Ann Hanssen, Underdirektør UiT
  • Robert Jensen, ordfører Vardø kommune
  • Inger Stray Lien, pensjonist, (tidligere UiO) 
  • Steinar Ronald Pedersen, forsker
  • Per Mathis Siri, daglig leder i Kautokeino, DigForsk AS (ansattrepresentant)
  • Hege Stock, daglig leder i Vadsø, Digforsk AS (vara for ansattrepresentant)

Administrasjon og sentraler

Administrasjonen i DigForsk ligger ved Forskningsparken på Blindern og har to ansatte. Administrasjonen flytter til Kirkenes i løpet av våren 2017.

DigForsk har 5 registreringssentraler i Finnmark. Sentralene har egen lokal ledelse.

 

 

Publisert 12. sep. 2008 12:09 - Sist endret 18. jan. 2017 15:05