print logo

Transkribering av dagbøker fra Forsvaret

Bilder blir til søkbare lister

I forbindelse med overføring av ansvaret for kompetansebevis fra Forsvaret til Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) har vi fått ansvaret for å transkribere informasjon. Informasjonen er samlet i gamle dagbøker som nå blir avfotografert og som vi transkriberer til datalister. I løpet av prosessen blir også listene korrigert for eventuelle feil blir rettet opp. Dette skal sørge for enklere håndtering av forespørsler fra personer som mangler bevis for å ha tatt kran-, truck-, eller maskinførerkurs. Prosjektet varer fra våren 2016 og trolig ut året.

Medarbeiderne på sentralen i Båtsfjord arbeider effektivt. De legger ut lister forløpende som vi får tilgang til bildefilene, til etterkontroll av fagkonsulenten. Digitale lister vil gjøre arbeidet hos SFS enklere.

Av Isabel C. Rynning
Publisert 25. juli 2016 00:00