print logo

Samarbeid med samisk arkiv i 2016

I løpet av våren har vi hatt et kontinuerlig samarbeid med Samisk arkiv.

Ved vår sentral i Kautokeino har vi spesiell kompetanse på digitalisering av blant annet lyd i kombinasjon med samisk språkkompetanse. Dette er verdifullt for Samisk arkiv og denne våren har vi digitalisert forløpende arkiver etter som Samisk arkiv har fått ordnet og tilrettelagt dem. Dette gjelder blant annet å få registrert dem i Arkivportalen. Vi har digitalisert både lydarkiver, fotoarkiv, protokoller og over sommeren skal vi også digitalisere vanlige papirarkiver.

Her er en liten liste over hva vi har digitalisert denne våren. De blir også forløpende lagt ut på Arkivportalen.

  • Kokelv og Billedfjord fiskarslags protokoller
  • Nordisk samisk institutts fotoarkiv- dias
  • Arkivet etter Hans J. Henriksen
  • Oslo sameforening -protokoller
  • Arkivet etter Reidar Solberg, Lyd
  • Arkivet etter Birger Nymo, Lyd
  • Lydarkiv fra Samisk Arkiv
  • Lydarkiv fra Sametinget

Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Det gir Samisk arkiv mulighet til å tilgjengeligjøre, og ikke minst sikre, dette materialet på en mer effektiv måte.

Av Isabel C. Rynning
Publisert 18. juli 2016 00:00