print logo

Transkribering av kirkebøker

Kirkebøker er populære kilder, men ikke alltid like lettlest. Nå bidrar Digforsk med å gjøre materialet mer tilgjengelig.

Høsten 2015 innledet vi et samarbeid med arkivverket og DIS-Norge om å transkribere kirkebøker. Kirkebøker er det kildematerialet som er mest etterspurt på Arkivverket sine nettsider. Dette skyldes i stor grad ivrige entusiaster som driver med slektsforskning. Kirkebøkene kan by på en rekke utfordringer, blant annet kan skriften være vanskelig å tyde.

Vi har kunnet velge hvilke bøker vi ville begynne å transkribere. Vi har derfor valgt å transkribere bøker fra Finnmark først. 

Av Isabel C. Rynning
Publisert 12. apr. 2016 14:45 - Sist endret 24. aug. 2016 14:29