print logo

Videreføring av Pomorprojektet

I 2015 har vi i digitalisert 6 store protokoller og to arkivesker knyttet til Brodtkorbarkivet.

I løpet av høsten og vinteren 2012-2013 digitaliserte vi ca halvparten av protokollene knyttet til Brodtkorbarkivet. Planen var at Varanger Museum i Vardø skulle å søke om midler til å finansiere resten av digitaliseringen. Det skulle vise seg å være vanskelig. Potten til slik digitalisering ble mindre, samtidig som flere fikk øynene opp for ordningen hos Norsk Kulturråd. Nåløyet ble rett og slett trangere. Å digitalisere slike protokoller er krevende arbeid siden de er skjøre, store og tildels uhåndterlige. For å sikre en bestandig digital kopi, ble de først skannet i TIFF. Dette er en standard som er anbefalt av arkivverket og fungerer som en sikkerhetskopi for museet. Deretter ble filene kopiert og konvertert til PDF og satt sammen til PDF-bøker. Når vi gjør dette, lager vi lenker fra indexsiden i protokollen, til den aktuelle siden, slik at det skal være mulig å finne hurtig frem til det temaet man søker. I løpet av 2015 og tidlig 2016 tok vi på oss å skanne seks store protokoller  og to arkivesker med diverse dokumenter som gratisprosjekt fordi vi hadde ledig kapasitet.

Vi er glade for å kunne bidra til å sikre dette verdifulle materialet, og håper det dermed blir lettere tilgjengelig for publikum og forskere.

Av Isabel C. Rynning
Publisert 8. juli 2016 11:32 - Sist endret 8. juli 2016 11:48