print logo

Transkribering av intervjuer om joik

Bevaring av den immaterielle kulturarven er også viktig.

Endelig har det kommet et sterkere fokus på den immaterielle kulturarven. Det ser vi i satsningsområdene fra Kulturrådet og som tema for hele konferanser. Konservartor Ola Graff ved Seksjon for kulturvitenskap ved UIT Norges arktiske universitet gjennomfører nå og frem til 2017 flere intervjuer med tanke på å dokumentere kunnskap om og bruk av joik. Han har tidligere skrevet om viktigheten av å ta vare på joik som immateriell arv og som kollektiv ressurs.  Sentralen i Tana transkriberer intervjuene slik at disse blir tilgjengelig for forskning. Kautokeino-sentralen bidrar med samisk kompetanse der det er nødvendig. Arbeidet er tildels krevende fordi intervjuene forløper som en samtale mellom to interesserte parter. Takket være god oppfølging og et godt foredrag om viktigheten av materialet av Ola Graff, er vi veldig motiverte. Vi skal levere godt transkriberte intervjuer slik at de formidler innholdet på en korrekt måte.

Det er motiverende for oss å kunne bidra til å bevare muntlig tradisjon og overlevering. Det gjør vi med deltagelse i dette prosjektet.

Av Isabel C. Rynning
Publisert 1. aug. 2016 00:00