print logo

Fortellinger fra Vardø

Transkibering av norske og engelske intervju i forbindelse med prosjektet Vardø Restored,

Høsten 2015 fikk Digforsk sentralen i Båtsfjord oppdraget med å transkribere intervjuer både på norsk og på engelsk knyttet til prosjektet Vardø Restored. Prosjektet var både spennende og lærerikt fordi det var fortellinger knyttet til lokal historie som ble transkribert. Historiene ble samlet  for å bidra til revitalisering og skape fremtidsrettet næringsvirksomhet i kulturhistoriske bygg.

Transkribering er et tidkrevende arbeid. Når vi transkriberer intervjuer og forelesninger så transkriberer vi først materialet, før det blir korrekturlest to ganger. Deretter kan fagansvarlig lese gjennom. Dersom transkriberingen er godkjent anser vi arbeidet med det materialet som ferdig, hvis ikke går vi inn og gjør de nødvendige endringene slik at oppdragsgiver blir fornøyd. 

Av Isabel C. Rynning
Publisert 7. juli 2016 12:41 - Sist endret 7. juli 2016 13:49