print logo

Skolegang i Oslo under andre verdenskrig

Digforsk fikk i oppdrag av Oslo skolemuseum å transkribere intervjuer med mennesker som husker sin skolegang i Oslo under 2. verdenskrig.

Digforsk sin sentral i Båtsfjord jobbet med å transkribere intervjuer med eldre mennesker som var skoleelever i Oslo 1940-45. Bakgrunnen for oppdraget var at Oslo skolemuseum skulle lage en utstilling om hvordan det var å gå på skole i krigstid i forbindelse med 70-årsjubileet for frigjøringen.

Medarbeiderne på sentralen lyttet til opptakene og skrev intervjuene ned ord for ord og satt inn tidskoder. I tillegg ble det skrevet et sammendrag av intervjuene ved hjelp av et sett med emneord.

Vi i Digforsk er glade for å ha bidratt til formidlingen av historien om andre verdenskrig, ikke minst var det fint å kunne bidra til at enkeltmenneskers opplevelser i en spesiell tid ble bevart for ettertiden.

Av Ingjerd Legreid Ødemark
Publisert 17. mars 2015 13:05 - Sist endret 8. des. 2015 12:35