print logo

Sanitetskvinner i Finnmark

Digforsk har høsten 2014 og vinteren 2014-15 hatt i oppdrag å digitalisere arkivene etter sanitetsforeningene i Finnmark for Finnmark fylkesbibliotek.

Sanitetsforeningene var gjennom hele 1900-tallet viktige kvinneorganisasjoner med stor samfunnsmessig betydning. Særlig har arbeidet foreningene gjorde for sårbare grupper som barn, vanskeligstilte og eldre vært viktig. Sanitetsforeningene i Finnmark har drevet blant annet helsestasjoner, sykehus og fødehjem.

Digforsksentralen i Tana digitaliserte 43 protokoller, 2 arkivesker og en dokumentmappe, til sammen om lag 10 000 sider med arkivmateriale etter fylkeslaget av Norske Kvinners Sanitetsforening og dets 10 lokallag. Materialet ble digitalisert etter arkivlovens standard med skanning til TIFF og konvertering av filene til PDF A1b. Materialet er en viktig historisk kilde og Finnmark Fylkesbibliotek har som mål å publisere materialet i Arkivportalen og den europeiske søkeportalen for historisk materiale europeana.

Vi i Digforsk er glade for å ha kunnet bidra til tilgjengeliggjøringen av dette viktige materialet.

Av Ingjerd Legreid Ødemark
Publisert 15. apr. 2015 12:09 - Sist endret 10. des. 2015 09:56