print logo

Digitalisering av lydarkiv etter John Ole Nilsen for Várjjat Sámi Musea – Varanger Samiske Museum

Digforsk sin sentral i Kautokeino startet våren 2014 arbeidet med å digitalisere lydopptak fra arkivet etter John Ole Nilsen, mangeårig redaktør av den samiskspråklige avisen Nuorttanaste.

Materialet Digforsk i Kautokeino digitaliserte for Vàrjjat Sàmi Musea - Varanger Samiske Museum  bestod av 240 timer med lydopptak lagret på mikrolydkassetter, spolebånd og vanlige lydkassetter. Innholdet i lydopptakene spenner vidt, fra salmesang, intervjuer, taler og andakter til opptak fra kristne stevner. Språket på opptakene er norsk, nord-samisk og noe finsk. Opptakene er gjort fra begynnelsen av 1970-tallet og frem til 1990-tallet.

Sentralen digitaliserte materialet og renset lyden på filene. Filene ble levert både i rå og renset versjon i mp3-format på en harddisk, i tillegg ble sikkerhetskopier brent på CD. En viktig del av arbeidet var registrering av materialet og merking med emneord slik at det er enkelt å gjenfinne og identifisere.

Vàrjjat Sàmi Musea - Varanger Samiske Museum ønsker sammen med Samisk arkiv å registrere materialet i arkivprogramvaren Asta og legge det inn i det nasjonale søkeverktøyet Arkivportalen. Digforsk er glad for å ha kunnet bidra til å gi publikum tilgang til dette materialet.

Av Ingjerd Legreid Ødemark
Publisert 13. mars 2015 15:43 - Sist endret 17. mars 2015 10:57