print logo

Digitalisering av eiendomsprotokoller for Finnmarkseiendommen

Digforsk har digitalisert eldre eiendomsprotokoller for grunneierorganet Finnmarkseiendommen.

Digforsk sine sentraler i Vadsø og Kautokeino gjennomførte høsten 2014 skanning av eldre festeprotokoller og eiendomsdokumenter for Finnmarkseiendommen (FEFO). Totalt ble over 13 000 sider skannet og både A2- og A3-skanner ble brukt. Materialet ble levert til oppdragsgiver i digitale formater som tilfredsstiller kravene i arkivloven. FEFO ønsket først og fremst å digitalisere protokollene for å hindre slitasje ved bruk. På sikt kan det imidlertid være aktuelt med en mer avansert digitalisering av materialet for å gjøre det mer tilgjengelig også for publikum.

Av Ingjerd Legreid Ødemark
Publisert 13. mars 2015 14:30 - Sist endret 17. mars 2015 10:58