print logo

2015

Publisert 8. juli 2016 13:12

I løpet av 2015 har vi digitalisert enda en ekspedisjon og vi har sett noen resultater av arbeidet vårt bli publisert.

Publisert 7. juli 2016 12:41

Transkibering av norske og engelske intervju i forbindelse med prosjektet Vardø Restored,

Publisert 17. mars 2016 00:00

Digforsk inngikk høsten 2014 en avtale om å digitalisere matrikkelbøker for Kartverket i Vadsø.

Publisert 7. des. 2015 13:53

Digforsk har digitalisert et lite arkiv med materiale knyttet til de ulike bunadene i Asker for Asker husflidslag.

Publisert 7. des. 2015 13:46

Digforsk digitaliserte høsten 2014 lydopptak for Kartverket.

Publisert 7. des. 2015 13:42

Digforsk har vinteren 2014-15 hatt i oppdrag å digitalisere arkivet etter den samiske teatergruppen Dálvadis Teáhter for Samisk arkiv. Teatergruppen ble etablert i 1972 og hadde hovedsete i Jokkmokk og Karesuando, etter 20 år ble gruppen oppløst i 1992.

Publisert 15. apr. 2015 12:09

Digforsk har høsten 2014 og vinteren 2014-15 hatt i oppdrag å digitalisere arkivene etter sanitetsforeningene i Finnmark for Finnmark fylkesbibliotek.

Publisert 7. apr. 2015 13:16

Digforsk sin sentral i Vardø digitaliserte høsten og vinteren 2014 korrespondansearkivet etter båtbygger Nils Skandfer for Sør-Troms museum.

Publisert 17. mars 2015 13:05

Digforsk fikk i oppdrag av Oslo skolemuseum å transkribere intervjuer med mennesker som husker sin skolegang i Oslo under 2. verdenskrig.

Publisert 13. mars 2015 15:43

Digforsk sin sentral i Kautokeino startet våren 2014 arbeidet med å digitalisere lydopptak fra arkivet etter John Ole Nilsen, mangeårig redaktør av den samiskspråklige avisen Nuorttanaste.

Publisert 13. mars 2015 14:30

Digforsk har digitalisert eldre eiendomsprotokoller for grunneierorganet Finnmarkseiendommen.