print logo

Tilgjengeliggjøring av herbariet fra Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum har inngått en kontrakt med Digitarium, digitaliseringssenter ved Universitetet i Østre Finland, i Joensuu, for å digitalisere museets herbariesamling. 167 400 herbarieark skal skannes og transkriberes.

Siden høsten 2013 har medarbeiderne ved fire av våre sentraler jobbet hardt med å transkribere etikettene på herbarieark som tidligere har blitt avfotografert ved Universitetet i Østre Finland. Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo sendte i fjor sommer 60% av deres herbariesamling over til Digitarium i Finland for storskala avfotografering. Bildene lastes opp og etikettene registreres i en ny webdatabase utviklet av Digitarium. Samlingen inkluderer 200 år gamle håndskrevne etiketter. På den tiden var ikke navn på planter og moser standardiserte, og som for annen transkribering er det viktig å skrive av bokstav for bokstav. Dette gjør at man både bevarer den faghistoriske konteksten, men at man også kan spore utviklingen av faget frem til i dag. Ved å normere de botaniske navnene i etterkant vil selv de tidligste skrivemåtene være søkbare og fagfolk vil kunne identifisere tidlig innsamlet materiale. Samlingen i Oslo blir dermed etterhvert tilgjengelig for alle.

Prosjektet fortsetter frem til og med mai 2014.

 

Link til artikkel i Finnmarken: Her

Link til artikkel i Apollon nr 1/2014: Her

Av Isabel Rynning
Publisert 25. feb. 2014 22:29 - Sist endret 6. mars 2014 10:06