print logo

Digitalisering av arkivet til Det faglitterære fond

Digforsk avdeling Båtsfjord er i gang med å digitalisere stipendarkivet til Det faglitterære fond, som administreres av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

I Båtsfjord skal Digforsk frem til april 2015 skanne et stort, relativt moderne arkiv som er i daglig bruk fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Foreningen (og dermed arkivet) ble stiftet i 1978 og arkivet er derfor yngre enn den typen arkiv Digforsk vanligvis tar på seg å digitalisere. Arkivet består av innvilgende søknader om forskjellige typer stipend fra faglitterære forfattere og oversettere.

I dag er søknadene og korrespondansen ordnet i ca 180 permer og består av et ukjent antall sider i A4 format. Dokumentene foreligger som skjemaer med både trykket og håndskreven tekst, og håndskrevne og maskinskrevne brev. Arbeidet på sentralen går ut på å skanne dokumentene i et format godkjent etter arkivloven, og navngi disse filene slik at de kan importeres til riktig sted og gjøres tilgjengelig i NFF sin database. Der blir filene umiddelbart tilgjengelig for NFF sine ansatte.

For å sikre kvaliteten på arbeidet blir det gjort en internkontroll av alle filene som er lagt inn i databasen. Stikkprøver av materialet blir også sendt til Riksarkivet for kontroll av formatet på filene. Ved sluttføring av prosjektet skal det fysiske arkivet avleveres til Riksarkivet. Det vil derfor i fremtiden bli tilgjengelig for forskere og studenter som ønsker å forske på dette materialet.

Emneord: NFF, digitalisering, arkivloven, avlevering Av Isabel C. Rynning
Publisert 26. mai 2014 13:58 - Sist endret 28. mai 2014 10:53