print logo

Transkribering av de siste dagbøkene fra polarheltene

Siden mai 2013 har Digforsksentralen i Vardø arbeidet med å transkribere de siste kjente dagbøkene fra polarekspedisjonene.

Ved Frammuseet har ansatte i flere år jobbet med å tilgjengeliggjøre det skriftlige materialet etter polferdene. Dette består av blant annet dagbøker som Digforsk har fått i oppdrag å transkribere. Vi har tidligere hatt flere sentraler involvert i dette i 2009/2010 og i 2010. Denne runden er det igjen våre dyktige medarbeidere i Vardø som står for transkriberingen av de siste gjenværende dagbøkene etter polarekspedisjonene. Det er bøkene etter Otto Sverdrup fra turen med Eclipse, Henry Larsen, Fridtjof Nansen fra turen med Viking og Per Schei. Transkribering av 100 år gammel håndskrift er tidkrevende og krever stor konsentrasjon. Det er gjerne et godt stykke ut i boken at man behersker skriften så godt at man kan gå tilbake for å lese korrektur på det som først ble skrevet av. Våre medarbeidere sørger for å skrive ned bokstav for bokstav, slik at både original skrivemåte og den tids formuleringer blir ivaretatt.

Frammuseet publiserer forløpende de dagbøkene som er transkribert. Publisering av slike dagbøker gjør det enklere for både forskere og publikum å få tilgang til materialet. Prosjektet varer frem til april 2014 og vi er stolte av å få være med på dette arbeidet.

 

Emneord: Fram, transkribering Av Isabel Rynning
Publisert 20. feb. 2014 11:21 - Sist endret 21. feb. 2014 10:44