print logo

2014

Publisert 26. mai 2014 13:58

Digforsk avdeling Båtsfjord er i gang med å digitalisere stipendarkivet til Det faglitterære fond, som administreres av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Publisert 25. feb. 2014 22:29

Naturhistorisk museum har inngått en kontrakt med Digitarium, digitaliseringssenter ved Universitetet i Østre Finland, i Joensuu, for å digitalisere museets herbariesamling. 167 400 herbarieark skal skannes og transkriberes.

Publisert 20. feb. 2014 11:21

Siden mai 2013 har Digforsksentralen i Vardø arbeidet med å transkribere de siste kjente dagbøkene fra polarekspedisjonene.