print logo

Etablering av et joikearkiv for Samisk Arkiv

DigForsk i Kautokeino har bidratt til å etablere et joikearkiv

I Kautokeino har Digforsk på oppdrag fra Samisk Arkiv bidratt til prosjektet med å etablere et joikearkiv. Prosjektet omfattet å digitaliserer joik, skrive inn informasjon og legge dette inn i en digital database, samt oppsporing og skanning av foto som har en relasjon til en eller flere av disse joikene.

Prosjektet var tredelt. Den første fasen var å overføre joikene til et digitalt format etter godkjent standard. Den andre fasen av prosjektet er å indeksere de digitale filene ved å lytte igjennom og å skrive stikkord på samisk. Den tredje fasen av prosjektet innebar å finne foto og legge inn disse i basen. Målet for prosjektet var å øke tilgjengeligheten av lydarkivet og lage et rammeverk for innlegging av nye/flere opptak av joik. Dette bidrar dermed for tilrettelegging av samisk lydmateriale for fremtidig lagring, forskning og formidling.  

Av Isabel C. Rynning
Publisert 5. des. 2013 14:39 - Sist endret 5. des. 2013 14:40