print logo

Digitalisering av Kon-Tiki ekspedisjonen

Båtsfjordsentralen skanner og transkriberer materialet fra Kon-Tiki ekspedisjonen

På oppdrag fra Kon-Tiki Museet skanner og transkriberer Digforsksentralen i Båtsfjord arkivmaterialet fra Kon-Tiki ekspedisjonen. Materialet består blant annet av loggbøker fra ferden, maskinskrevne og håndskrevne brev både på norsk, engelsk, og spansk, telegrammer og notater. Alt har blitt skannet inn og blir nå transkribert. Materialet legges så inn i en database som etter hvert vil bli tilgjengelig for forskere og publikum.

 

Materiale fra ekspedisjonen og etterarbeidet.

Slik ser det ut når vi sitter og transkriberer.

Av Isabel Rynning
Publisert 12. des. 2013 14:53 - Sist endret 7. juli 2016 11:04