print logo

”Pomorbyen Vardø – Om internasjonal handel i nord”

Prosjektet er et samarbeid mellom Vardø Museum og DigForsk AS avd Vardø.

Brodtkorbarkivet har stor verdi for Vardø by’s handelshistorie men også nasjonalt da det i stor grad dokumenterer norsk-russisk handelsforbindelse over flere århundre. Formålet er å sikre arkivet etter Brodtkorb og handelen mellom Vardø/Norge og Russland, gjennom digitalisering og på sikt tilgjengeliggjøring for blant annet forskning, formidling og ny informasjon om Pomorhandelen.

Pomorhandelen har vært svært viktig for infrastrukturen i Vardø og ikke minst den lokale forankringen i byens nære historie. Nasjonalt sett kan Pomorhandelen sammenlignes med Hanseatenes påvirkning for Bergen som handelsby i sin tid, og den norsk-russiske handelen har vært et viktig bidrag i opprettholdelsen og formingen av Vardø’s bystatus og ikke minst identitet. Handelsforbindelsen mellom Norge og Russland går helt tilbake til vikingtiden, hvor fisk var den viktigste ressursen i byttehandelen.

 

Av Isabel C. Rynning
Publisert 9. aug. 2012 13:37 - Sist endret 8. juli 2016 11:00