print logo

Aktuelt

Publisert 8. aug. 2016 00:00

Digitalisering av plan- og bygningsarkivet, og  eiendomsarkivet fra Lebesby kommune.

Publisert 1. aug. 2016 00:00

Bevaring av den immaterielle kulturarven er også viktig.

Publisert 25. juli 2016 00:00

Bilder blir til søkbare lister

Publisert 18. juli 2016 00:00

I løpet av våren har vi hatt et kontinuerlig samarbeid med Samisk arkiv.

Publisert 8. juli 2016 13:12

I løpet av 2015 har vi digitalisert enda en ekspedisjon og vi har sett noen resultater av arbeidet vårt bli publisert.

Publisert 8. juli 2016 11:32

I 2015 har vi i digitalisert 6 store protokoller og to arkivesker knyttet til Brodtkorbarkivet.

Publisert 7. juli 2016 14:04

Like før påsken i år var det endelig tid for feiring!

Publisert 7. juli 2016 12:41

Transkibering av norske og engelske intervju i forbindelse med prosjektet Vardø Restored,

Publisert 12. apr. 2016 14:45

Kirkebøker er populære kilder, men ikke alltid like lettlest. Nå bidrar Digforsk med å gjøre materialet mer tilgjengelig.

Publisert 12. apr. 2016 14:32

DigForsk tilbyr arbeidskraft til digitalisering av lydbånd for bevaring og bruk.

Publisert 17. mars 2016 00:00

Digforsk inngikk høsten 2014 en avtale om å digitalisere matrikkelbøker for Kartverket i Vadsø.

Publisert 7. des. 2015 13:53

Digforsk har digitalisert et lite arkiv med materiale knyttet til de ulike bunadene i Asker for Asker husflidslag.

Publisert 7. des. 2015 13:46

Digforsk digitaliserte høsten 2014 lydopptak for Kartverket.

Publisert 7. des. 2015 13:42

Digforsk har vinteren 2014-15 hatt i oppdrag å digitalisere arkivet etter den samiske teatergruppen Dálvadis Teáhter for Samisk arkiv. Teatergruppen ble etablert i 1972 og hadde hovedsete i Jokkmokk og Karesuando, etter 20 år ble gruppen oppløst i 1992.

Publisert 15. apr. 2015 12:09

Digforsk har høsten 2014 og vinteren 2014-15 hatt i oppdrag å digitalisere arkivene etter sanitetsforeningene i Finnmark for Finnmark fylkesbibliotek.

Publisert 7. apr. 2015 13:16

Digforsk sin sentral i Vardø digitaliserte høsten og vinteren 2014 korrespondansearkivet etter båtbygger Nils Skandfer for Sør-Troms museum.

Publisert 17. mars 2015 13:05

Digforsk fikk i oppdrag av Oslo skolemuseum å transkribere intervjuer med mennesker som husker sin skolegang i Oslo under 2. verdenskrig.

Publisert 13. mars 2015 15:43

Digforsk sin sentral i Kautokeino startet våren 2014 arbeidet med å digitalisere lydopptak fra arkivet etter John Ole Nilsen, mangeårig redaktør av den samiskspråklige avisen Nuorttanaste.

Publisert 13. mars 2015 14:30

Digforsk har digitalisert eldre eiendomsprotokoller for grunneierorganet Finnmarkseiendommen.

Publisert 26. mai 2014 13:58

Digforsk avdeling Båtsfjord er i gang med å digitalisere stipendarkivet til Det faglitterære fond, som administreres av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Publisert 25. feb. 2014 22:29

Naturhistorisk museum har inngått en kontrakt med Digitarium, digitaliseringssenter ved Universitetet i Østre Finland, i Joensuu, for å digitalisere museets herbariesamling. 167 400 herbarieark skal skannes og transkriberes.

Publisert 20. feb. 2014 11:21

Siden mai 2013 har Digforsksentralen i Vardø arbeidet med å transkribere de siste kjente dagbøkene fra polarekspedisjonene.

Publisert 12. des. 2013 14:53

Båtsfjordsentralen skanner og transkriberer materialet fra Kon-Tiki ekspedisjonen

Publisert 12. des. 2013 14:49

Digitalisering av arkiver som belyser historien til Kongsfjord bedehus og fiskarheim.

Publisert 12. des. 2013 14:04

Digforsk i Båtsfjord har digitalisert tidligere årganger av magasinet Billedkunst.