print logo

Digitalisering av arkiv og samlinger

DigForsk AS tilbyr digitalisering av arkiv og samlinger som har relevans for forskning, utdanning og formidling. Selskapet er heleid av Universitetet i Oslo.

Registrering

DigForsk tilbyr først og fremst arbeidskraft for innregistrering av data. Vi har 5 registreringssentraler som kan registrere fysisk materiale digitalt.

Skanning

DigForsk kan også tilby skanning av historiske dokumenter og fotografier.

 

Digitalisering av lyd

Vi digitaliserer kassetter og lydbånd.

Microfilm

Nytt av året: vi har kjøpt en microfilmskanner.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på om vi kan hjelpe deg.

Ønsker du arbeidserfaring og økt kompetanse?

For arbeidssøkere tilbyr Digforsk kompetanseheving i form av arbeidspraksis og utdanning.

Du kan få :

  • Dataopplæring
  • Arbeidserfaring med grundig opplæring og oppfølging
  • Formell utdanning
  • Et fellesskap med arbeids- og studiekollegaer
Aktuelt - DigForsk Mer ...